Управление и контрол на автопарк - статии

Управление и контрол на автопарк - статииНов оптимизиран интерфейс към външни системи

Транспорт плюс отговаря на съвременните нужди от интегрирани решения и възможност за качествено управление и използване на данните за целите на бизнеса.

Реализиран е нов интерфейсен модул към системата. Той дава възможност за играждане на качествено свързване на Транспорт плюс към други системи, свързани с транспортната дейност и управление на автопарка - ERP системи, GPS системи, бензиностанции, ведомствени зарядни станции, таксуващи системи и др.. Модулът е реализиран с помощта на най-новите технологии, което дава богати възможности за интеграция със съществуващи и нови информационни системи в компаниите.


Новини

Нов оптимизиран интерфейс към външни системи
Мобилна версия на Транспорт плюс
Интеграция с GPS системата WebEye
Интеграция с GPS контрол системата iTrack
Клоуд услугата вече ползва HTTPS
Изпращане на справка по e-mail
Интеграция с Fleet Expert
Импорт на данни от системата HU-GO
Актуализиран модул Логистика
Интеграция с GPS Logistic

Статии

Управление на автопарк – митове и реалности
Интервю с Георги Матеев, продуктов мениджър „Транспорт плюс” и директор „Продукти и поддръжка” в Рила Солюшънс

RSS