Управление на автопарк с Транспорт плюс

Управление на автопарк, транспорт и логистика с Транспорт плюс

Златен медал за ефективно управление на автопарк

ТРАНСПОРТ ПЛЮС - софтуер за управление на автопарк е носител на ЗЛАТЕН медал за иновативно бизнес решение от Международния Технически Панаир в Пловдив. Предназначен е за фирми, които управляват собствен автомобилен парк, пътно-транспортна техника или машини.

Транспорт Плюс оптимизира транспортните разходи и облекчава дейностите, свързани с експлоатацията и поддръжката на автомобилите. Подпомага работата на диспечерите и контрола над изпълнението на транспортните курсове чрез GPS система.

Транспорт плюс е решение за


Какво постигате
  • до 30% намаление на общите разходи за управление на автопарка
  • до 20% по-малко разходи за гориво
  • максимално използване на транспортните средства и активи
  • повишаване дисциплината на водачите
  • намаляване на излишния и неплатен пробег
  • точни анализи и мениджърски справки
  • съкращаване на времето за изпълнение на доставки
  • повишаване удовлетворението на клиентите и партньорите
Какво казаха нашите клиенти

ЕВРО 07
Софтуерът на Рила Солюшънс за управление на автопарк - Транспорт плюс ни позволява да поддържаме високо ниво на технологично развитие, да контролираме изцяло процесите си, разходите за гориво и резервни части, повишихме работната дисциплина, съкратихме времето за доставки и отчитаме значителни икономии на оперативните разходи.

Белла - България
Продуктът за управление на автомобилния парк е внедрен успешно и работи в Транспортното звено на Белла Хранителна Индустрия. Системата подобрява планирането и използването на автомобили от Автопарка на фирмата и повишава ефективността на използването на транспортните средства. Внедряването на модул „Логистика” оптимизира денонощната схема на използване на автомобилите за изпълнение на заявките на нашите клиенти.

Демонстрация на системата за управление на автопарк


Новини
Мобилна версия на Транспорт плюс
16-12-2018

Реализирана е мобилна версия на Транспорт плюс. Мобилната версия поддържа основните справки на системата Транспорт плюс във вид, удобен за мобилни телефони. Мобилната версия работи на всички видове мобилни устройства - iPhone и базирани на Android.

Интеграция с GPS системата WebEye
29-05-2018

Транспорт плюс вече има реализиран интерфейс за импортиране на данни за движение и престой от GPS системата WebEye.

Интеграция с GPS контрол системата iTrack
09-01-2018

Реализиран е успешен интерфейс за импортиране на данни за движение и следи на автомобили от системата за GPS проследяване и контрол на автопарк - iTrack.

Клоуд услугата вече ползва HTTPS
06-11-2017

Transport Plus Cloud Edition вече работи с HTTPS протокол. По този начин се осигурява надеждна защита на потребителските данни. Достъпът до клауд услугата се осъществява на адрес https://cloud.transport-plus.com/.

Изпращане на справка по e-mail
13-07-2017

В системата Транспорт плюс е добавена нова функционалност. Всеки потребител може да получава ежедневно по мейл любимата си справка от системата. Справката се получава под формата на прикачен файл във формат PDF или MS Excel.

Интеграция с Fleet Expert
06-06-2017

Реализирана е интеграция между системата Транспорт плюс и системата на GPS България за контрол и управление на автопарк Fleet Expert.

Още новини