Система за управление на автопарк

Транспорт плюс - система за управление на автопарк, транспорт и логистика

Златен медал за ефективно управление на автопарк

ТРАНСПОРТ ПЛЮС - софтуер за управление на автопарк е носител на ЗЛАТЕН медал за иновативно бизнес решение от Международния Технически Панаир в Пловдив. Предназначен е за фирми, които управляват собствен автомобилен парк, пътно-транспортна техника или машини.

Транспорт Плюс оптимизира транспортните разходи и облекчава дейностите, свързани с експлоатацията и поддръжката на автомобилите. Подпомага работата на диспечерите и контрола над изпълнението на транспортните курсове чрез GPS система.

Транспорт плюс е решение за


Какво постигате
 • до 30% намаление на общите разходи за управление на автопарка
 • до 20% по-малко разходи за гориво
 • максимално използване на транспортните средства и активи
 • повишаване дисциплината на водачите
 • намаляване на излишния и неплатен пробег
 • точни анализи и мениджърски справки
 • съкращаване на времето за изпълнение на доставки
 • повишаване удовлетворението на клиентите и партньорите
Какво казаха нашите клиенти

ЕВРО 07
Софтуерът на Рила Солюшънс за управление на автопарк - Транспорт плюс ни позволява да поддържаме високо ниво на технологично развитие, да контролираме изцяло процесите си, разходите за гориво и резервни части, повишихме работната дисциплина, съкратихме времето за доставки и отчитаме значителни икономии на оперативните разходи.

Белла - България
Продуктът за управление на автомобилния парк е внедрен успешно и работи в Транспортното звено на Белла Хранителна Индустрия. Системата подобрява планирането и използването на автомобили от Автопарка на фирмата и повишава ефективността на използването на транспортните средства. Внедряването на модул „Логистика” оптимизира денонощната схема на използване на автомобилите за изпълнение на заявките на нашите клиенти.

Демонстрация на системата за управление на автопарк


Новини
Интеграция с GPS контрол системата iTrack
09-01-2018

Реализиран е успешен интерфейс за импортиране на данни за движение и следи на автомобили от системата за GPS проследяване и контрол на автопарк - iTrack.

Клоуд услугата вече ползва HTTPS
06-11-2017

Transport Plus Cloud Edition вече работи с HTTPS протокол. По този начин се осигурява надеждна защита на потребителските данни. Достъпът до клауд услугата се осъществява на адрес https://cloud.transport-plus.com/.

Изпращане на справка по e-mail
13-07-2017

В системата Транспорт плюс е добавена нова функционалност. Всеки потребител може да получава ежедневно по мейл любимата си справка от системата. Справката се получава под формата на прикачен файл във формат PDF или MS Excel.

Интеграция с Fleet Expert
06-06-2017

Реализирана е интеграция между системата Транспорт плюс и системата на GPS България за контрол и управление на автопарк Fleet Expert.

Импорт на данни от системата HU-GO
02-04-2017

Към модула за импорт на данни от външни бензиностанции и пътни такси е добавена възможност за прехвърляне на данни от системата за пътни такси HU-GO.

Актуализиран модул Логистика
26-02-2017

Модул Логистика е адаптиран за международен транспорт. Базовите възможности на адаптирания модул са следните:

 • Регистриране на заявки за извършване на превоз на товари;
 • Дефиниране на транспортни курсове;
 • Групиране на заявките за превози и разпределяне по курсове;
 • Възможност за автоматична и ръчна оптимизация на транспортните курсове;
 • Експорт на данни за плащания към фактуриращи и счетоводни програми.
Още новини